Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Surgical Oncology"

A. Andreou - Minimally invasive approach indications in surgical oncology - Urological cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
A. Boutis - Perioperative chemotherapy in Her-2 positive patiens

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
A. Christopoulou - Management of pancreatic cancer the medical oncologist view

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
A. De Lorenzo - The influence of diet on anti-cancer immune responsiveness

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
A. Gjata - Management of adrenal tumors

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
A. Kleontas - Extended resections for lung cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
A. Sioutas - Gynaecological cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
A. Strimpakos - Immunotherapy update

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
B. Al Bahrani - Neoadjuvant chemotherapy in digestive cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
B. Chiofalo - Laparoscopic evaluation of peritoneal carcinomatosis

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
Ch. Dervenis - Progress in pancreatic cancer 2018

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
Ch. Emmanouilides - Current oncological treatments for lung cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
Ch. Emmanouilides - New treatments in ovarian cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
Ch. Emmanouilides - Targeted therapy in GI malignancies

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
D. Chourmouzi - Epidemiology and staging of lung cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
D. Filippou - Operations for preservation of lung parenchyma in lung cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
D. Kanavou - Evaluation of MRI detected DCIS lesions in comparison with mammographic and ultrasound findings

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
D. Pantoleon - Radiotherapy in DCIS: Is always necessary?

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
D. Varvaras - Prepectoral implant based breast reconstruction: An evolving paradigm

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
E. Chatzitheoklitos - Resectability of pancreatic cancer - prospectives & limits

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
E. Kotidis - Upper gastrointestinal cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
E. Tsakos - Fertility and cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
E. Vizza - How biology and genetics influence OC’s prognosis and therapy

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
G. Tyrogiannis - Functional medicine and cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
I. Al Sheneber - Surgical management of pancreatic cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
I. Askoxylakis - Finding the balance between over- and under-treatment of DCIS

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
J. Spiliotis - Peritoneal metastases update

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
J. Spiliotis - Role of hipec in gynecological tumors

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
J. Spiliotis - The role of IRE’s in the locally advanced pancreatic cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
K. Bimpa Tsakou - Axillary nodal management following neoadjuvant chemotherapy

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
K. Botsolis - New treatments in melanoma

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
K. Boutsiadis - The role of second-look ultrasound examination for MRI-detected suspicious lesions

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
K. Karapanagiotis - Breast cancer in young women

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
K. Souliotis VS J. Papadonikolaki - Cancer Economics

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
M. G. Pramateftakis - Minimally-invasive Colorectal cancer surgery

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
N. Barbetakis - Lung mesothelioma

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
O.C. Buonomo - Complete remission after neo-adjuvant therapy: Which surgery the patient needs

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
P. Koustas - The role of laparoscopic surgery

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
S. Bonvalot - Surgical approach for sarcomas

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
T. Al Lawati - Current management of the axilla without neo-adjuvant chemotherapy

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
Th. Papavramidis - LN dissection in thyroid cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018