Σ' αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε κάποια ομιλία συνεδρίου μηχανικής από το όνομα του ομιλητή καθώς και να αναζητήσετε κάποιον ομιλητή και να δείτε τις διαλέξεις και ομιλίες του σε διάφορα συνέδρια μηχανικής. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε ολόκληρο το όνομα του ομιλητή μπορείτε να γράψετε στην ειδική αναζήτηση μόνο το επώνυμό του ή το όνομά του ή μέρος αυτών. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.

Ομιλητές

Σελίδα 1 από 2