Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Neurobiology"

Afzal Javed - UK Social Functioning as an outcome variable in schizophrenia

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Agorastos Agorastos - Germany Understanding brain function through circadian rythmes

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Anastasia Konsta - Greece Aging with mental disorders

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Anna Eleftheriades Greece Psychoneuroendocrinology of stress

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Barboianu R. - The Role Of Social Cognition In Everyday Life

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Charalampos Touloumis - Greece Rethinking use of benzodiazepines and or antidepressants

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Efstratia Maria - Georgopoulou Greece Life Events and Psychosomatic health

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Eirini Tsitsipa - UK The neurocognitive functioning in bipolar disorder

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Elli Ziaziari - Greece Status and Perspectives on Music and Learning Disabilities

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Eva Papadimitriou - Greece Gender and Stress

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Georgios Karampoutakis - Greece Crisis Crisis Management Communicational Crisis Management

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Ifigeneia Falianga - Greece Is stress toxic for the brain

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Ilias Andreoulakis - Greece Psychodynamic issues and schizophrenia

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Ioana Alexandra Rivis - Romania Theory of Mind Particularities in Bipolar Affective Disorder

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Istvan Boksay J E - USA Effect of Comorbid Diseases on Cognitive Decline & Dementia Prevention

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Kalliopi Tournikioti - Greece Neurocognitive impairments across the bipolar spectrum

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Kenneth Hugdahl - Norway Neuroimaging and auditory verbal hallucinations

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Loukas Athanasiadis - Greece Sexual life and mental disorders

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Meropi Simou - Greece Medication and cognitive behavior therapy for panic disorder agoraphobia

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Nicolas Zdanowicz - Belgium Reasoned use of BZD in depressive disorder

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Nicoleta Petalidou - Greece Somatometric characteristics in patients with schizophrenia

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Odysseas Kyriazis - Greece General medical conditions associated with mental disorders

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Orestis Giotakos - Greece The biology of emotional memories’ retrieval in psychotherapy

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Panagiota Pervanidou - Greece Stress and Pediatric Obesity Neurobiology and Behavior

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Petros Fotiadis Greece - The use of Long Acting Inject able Antipsychotics in Schizophrenia

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Stefania Moisidou - Greece Psychotherapeutic intervention in bipolar disorder A review

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Uriel Halbreich - USA Stress, Stress Related Disorders SR Ds and Resilience

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Vasiliki Iliadou - Greece Hyperacusis in Autism Spectrum Disorder

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017