Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Learning abilities and disabilities"

Bonti E. - Clinical and sociodemographic characteristics of adults with specific learning disabilities

Πέμπτη 27 Ιουνίου - Κυριακή 30 Ιουνίου 2019
Elli Ziaziari - Greece Status and Perspectives on Music and Learning Disabilities

Πέμπτη 25 Μαΐου - Κυριακή 28 Μαΐου 2017